GENPATRICIA

50 - Straight

sofia, Bulgaria

Dec 23, 2020 22:35

Аз съм Патриша от САЩ, търси дългосрочни отношения, които могат да ни доведе до величие в бъдеще, аз съм добросърдечна, грижовна и скромна жена, попаднала на сайт с надеждата за най-доброто, с по-светъл цвят на лицето е много страстна, и аз се надявам, че моето присъствие тук, на сайта, наистина ще ми донесе голяма радост.